23 | 10 | 2018

 

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ

Шановні колеги, запрошуємо вас взяти участь у створенні чергового випуску наукового збірника “Східнослов’янська філологія”. До розгляду приймаються праці лише філологічного спрямування (мовознавство, літературознавство, перекладознавство, текстознавство тощо). Постановою Президії ВАК України № 1-05/1 від 26.01.2011. збірник “Східнослов’янська філологія” внесено до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. 

Детальніше