23 | 10 | 2018

Для іноземних громадян

Курси для іноземних громодян

ГОРЛІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ДО НАВЧАННЯ У ВНЗ УКРАЇНИ ЗА ГУМАНІТАРНИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

Мова навчання – українська/російська (за вибором слухача).
Форми навчання - Денна
Термін навчання - 10 місяців, 2 семестри: осінній та весняний.
Початок занять - осінній семестр - 1 жовтня*, весняний семестр – 1 лютого
* Слухачі зараховуються на навчання на підготовчих курсах першого числа кожного місяця.

Предмети, що вивчають слухачі:

1. Українська / російська мова
2. Основи української і зарубіжної літератури
3. Історія (Історія України)
4. Економічна та соціальна географія світу
5. Основи інформатики і обчислюваної техніки
6. Іноземна мова (англійська, німецька, французька)

ГІІМ забезпечує візову підтримку потенційним слухачам курсів. Студентська віза надається візовими відділами українських амбасад з 15 серпня до 15 листопада.


Для одержання офіційного запрошення на навчання на підготовчих курсах для іноземних громадян у ГІІМ кандидат на навчання надає наступну інформацію на електронну адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.:
1. копію паспорту або іншого документу, що засвідчує особу
2. копію атестату про середню освіту.

Сплата за навчання у 2012-2013 навчальному році становить 9 000 гривень.

Для одержання в’їзної візи в Посольствах України, а також для перетину кордону і для вступу на підготовчі курси кандидат на навчання надає такі документи:
• паспорт або інший документ, що засвідчує особу
• оригінал запрошення;
• копію документа про народження, завірену нотаріусом;
• копію документа про освіту з оцінками (балами) з навчальних дисциплін, завірену нотаріусом;
• медичний сертифікат, виданий органом охорони здоров’я країни не раніше ніж за два місяці до в’їзду в Україну;
• довідку про відсутність інфекції вірусу імунодефіциту людини;
• зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року;
• 12 фотокарток розміром 3x4 см.

Кандидат на навчання інформує ГІІМ про дату його в’їзду в Україну і про номер рейсу літака (або потягу), яким він прибуває, не пізніше ніж за 3 дні до прибуття.
ГІІМ організує зустріч кандидата на навчання.

Після в’їзду в Україну кандидат на навчання терміново (протягом 1-2 діб) подає документи в Інститут для оформлення його реєстрації і зарахування на підготовчі курси, а також купує страховий поліс на випадок екстреної медичної допомоги.

Студентам підготовчих курсів надаються місця в гуртожитку інституту.

По закінченні навчання і успішної здачі іспитів випускникам видається державний сертифікат встановленого зразка, що дає право вступу в навчальні заклади України без вступних іспитів.

Контактна інформація:
Україна, 84626, Донецька обл., м. Горлівка,
вул. Рудакова 25, кім. 23
тел. +38-06242-4-20-34
факс: +38 06242-4-84-94
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Сайт http://www.forlan.org.ua/

 


 


HORLIVKA INSTITUTE FOR FOREIGN LANGUAGES
(HIFL)
PROVIDES PREPARATION COURSES
FOR INTERNATIONAL STUDENTS WISHING TO STUDY HUMANITIES IN UKRAINIAN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS.

The language of study is either Ukrainian or Russian (student’s choice).

Form of study – full-time

Duration of study – 10 months, 2 semesters: Fall and Spring

Beginning of study – Fall semester – October, 1st*, Spring semester – February, 1st

An applicant may be enrolled in Preparation Courses from the 1st of every month.

The curriculum includes:

1. Ukrainian/Russian
2. Foundations of Ukrainian and World Literature
3. History (History of Ukraine)
4. Economic and Social World Geography
5. Foundations of Informatics and Computer Science
6. Foreign Language (English, German, French)

The official invitation for studies in Ukraine is provided by HIFL on the basis of which Ukraine Embassy issues visa to travel Ukraine. HIFL provides the guidance and support for visa processing. The student visa is issued by visa section of Embassy of Ukraine only in the period of time from August, 15th to November, 15th.
To be enrolled in Preparation Courses, an applicant is to submit the following information to the e-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.:

1. a copy of passport or any other document that can be the proof of identity.
2. a copy of the secondary school certificate

The tuition fee in 2012-2013 academic year is 9 000 UAH.

Fees must be paid at enrolment.

For obtaining entrance visa at Ukrainian Embassy, crossing the border the applicant is to submit such documents:

3. passport or any other document that can be the proof of identity.
4. original of the invitation.
5. a duly certified copy of the birth certificate
6. a duly certified copy of the secondary school certificate
7. original of the medical certificate (issued no later than 2 months prior to coming to Ukraine)
8. original of the HIV negative test
9. return ticket with an open date valid for up to one year
10. 12 photos (3x4)

The applicant must inform HIFL about the date of his entry to Ukraine and the flight (train) number no later than 3 days before arrival.

Upon arrival in Ukraine the applicant must submit the documents to the Institute for the registration and enrollment for the studies within 1-2 days period and buys the medical insurance police for the cases of emergency.

The students enrolled in the Preparation Courses can stay in the Institute hostel.

Upon successful completion of the Courses and passing final examinations the students will be issued a national standard certificate which gives the right to enter any Ukrainian higher educational establishments without entrance examinations.

Contact information:

84626, Horlivka, Rudakov str., 25
Ukraine
Phone +38 06242 42034
Fax +38 06242 48494
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 


ГОРЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДГОТОВКУ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ УКРАИНЫ ПО ГУМАНИТАРНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

Язык обучения – русский/украинский (по выбору слушателя)

Форма обучения – дневная

Сроки обучения - 10 месяцев, 2 семестра: осенний и весенний

Начало занятий – осенний семестр - 1 октября*, весенний семестр – 1 февраля.

* Слушатели зачисляются на обучение на подготовительные курсы первого числа каждого месяца.

Предметы, которые изучают слушатели:

1. Украинский / русский язык
2. Основы украинской и зарубежной литературы
3. История (История Украины)
4. Экономическая и социальная география мира
5. Основы информатики и вычислительной техники
6. Иностранный язык (английский, немецкий, французский)

Для въезда в Украину Горловский институт иностранных языков (ГИИЯ) предоставляет кандидату на обучение официальное приглашение, являющееся основание для получения въездной визы в посольствах Украины.

ГИИЯ обеспечивает визовую поддержку потенциальным слушателям курсов. Студенческая виза предоставляется визовыми отделами посольств Украины с 15 августа по 15 ноября.

Для получения официального приглашения на обучение на подготовительных курсах для иностранных граждан в ГИИЯ кандидат на обучение предоставляет следующую информацию на электронный адресЭтот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.:

1. копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность
2. копию аттестата о среднем образовании.

Оплата за обучение в 2012-2013 учебном году составляет 9 000 гривен.

Для получения въездной визы в Посольствах Украины, а также для пересечения границы и для поступления на подготовительные курсы, кандидат на учебу предоставляет следующие документы:

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
• оригинал приглашения;
• копию документа о рождении, заверенную нотариусом;
• копию документа об образовании с оценками (баллами) по учебным дисциплинам, заверенную нотариусом;
• медицинский сертификат, выданный органом здравоохранения страны не ранее чем за два месяца до въезда в Украину;
• справку об отсутствии инфекции вируса иммунодефицита человека;
• обратный билет с открытой датой возвращения на родину сроком до одного года;
• 12 фотографий размером 3x4 см.

Кандидат на обучение информирует ГИИЯ о дате его въезда в Украину и о номере рейса самолета (или поезда), которым он прибывает, не позднее, чем за 3 дня до приезда.

ГИИЯ организует встречу кандидата на учебу.

После въезда в Украину кандидат на учебу срочно (в течение 1-2 суток) подает документы в Институт для оформления его регистрации и зачисления на подготовительные курсы, а также покупает страховой полис на случай экстренной медицинской помощи.

Студентам подготовительных курсов предоставляются места в общежитии института.

По окончании обучения и успешной сдачи экзаменов выпускникам выдается государственный сертификат установленного образца, дающий право поступления в учебные заведения Украины без вступительных экзаменов.

Контактная информация:
Украина, 84601, Донецкая обл., Г. Горловка,
ул. Рудакова 25, ком. 23
тел. +38-06242-4-20-34
факс: +38 06242-4-84-94
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Сайт http://www.forlan.org.ua/

 

 

Оголошення

Шановні викладачі та аспіранти!
Запрошуємо долучитися до групи,
яка виїжджає на науково-педагогічне стажування
в один з провідних національних ВНЗ Чехії – Vysoká škola ekonomická v Praze
https://www.vse.cz/
«Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів)»


ІІІ Міжнародна науково-практична конференція

27-30 листопада 2018 р., Новий Сонч, Польща
 
Організатор
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
ОГОЛОШЕННЯ

Повідомляємо, що урядом Мексики віділено стирендії для навчання іноземців у 2019 році. Детальна інформація щодо конкурсу на отримання стипендії тут


Шановні викладачі та аспіранти!
Запрошуємо долучитися до групи, 
яка виїжджає на науково-педагогічне стажування 
в один з провідних національних  ВНЗ Чехії – Vysoká škola ekonomická v Praze
https://www.vse.cz/
«Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів)»
 

 
 
Міжнародна Осіння Школа «НАВЧАННЯ & РОЗВИТОК»
International Autumn School «DEVELOPMENT & TRAINING»