23 | 10 | 2018

Освітні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітній процес підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в Горлівському інституті іноземних мов забезпечують 62 науково-педагогічних працівника, з яких 8 докторів наук, професорів (13 %) і 33 кандидати наук, доценти (53,2 %).

 

1. Середня освіта Історія, англійська мова і література

2. Середня освіта Історія, практична психологія

3. Середня освіта Українська мова і література та англійська мова

4. Середня освіта. Українська мова і література та російська мова

5. Середня освіта. Мова і література (французька, англійська)

6. Середня освіта Мова і література (німецька, англійська)

7. Середня освіта Мова і література (іспанська, англійська)

8. Середня освіта Мова і література (англійська мова та друга іноземна мова)

9. Середня освіта Мова і література (російська, англійська)

10. Середня освіта Мова і література (англійська, українська)

11. Середня освіта Мова і література (англійська, історія)

12. Філологія. Переклад (англійська мова та німецька мова)

13. Філологія. Переклад (англійська мова та французька мова)

14. Середня освіта. Мова і література (англійська, російська)

15. Психологія. Практична психологія, англійська мова і література